Vaccinera sig mot säsongsinfluensa

Något som kan vara bra att skydda sig mot, det är säsongsinfluensa. Detta är en vanlig sjukdom, som kan drabba vem som helst. Dock är det vanligast att smittan av den sker under vintersäsongen. Drabbas man av detta så får man ofta feber, hosta, muskelvärk och känner sig mycket trött.

För att förebygga denna influensa, så kan det vara bra att vaccinera dig mot det. Du kan hitta en bra mottagning för det via www.maccpeople.se.  Detta vaccin fungerar på det vis att det så att säga stimulerar kroppens immunsystem att producera antikroppar mot influensaviruset. 

Varför vaccinera sig?

Det finns flera anledningar till att vaccinera sig mot denna influensa. Särskilt om det är så att du tillhör en så kallad riskgrupp. Det kan vara att du har ett nedsatt immunförsvar eller att du är äldre. En del som drabbas av denna influensa kan bli riktigt dåliga och det kan även leda till allvarliga hälsoproblem och för vissa även döden.

De personer som tillhör riskgrupper är:

  • Personer över 65 år
  • Personer med kroniska sjukdomar
  • Gravida kvinnor
  • Vårdpersonal

Vaccinet kan även tas av barn över 6 månader samt vuxna som vill undvika att bli sjuka och sprida influensaviruset till andra.

Andra typer av vaccinationer

Om du vill vaccinera dig mot säsongsinfluensa eller om det är en annan vaccinering du har behov av, så kan du hitta en bra mottagning att vaccinera dig på via MACC People. De håller till i Skåne!

15 Mar 2023