Vad alla borde veta om bältrosvaccin

Något som rekommenderas, det är att vuxna 50 år och äldre vacccinerar sig med bältrosvaccinet  som kallas Shingrix. Det för att förhindra bältros och komplikationerna från sjukdomen. Vuxna 19 år och äldre som har försvagat immunförsvar på grund av sjukdom eller terapi bör också få två doser Shingrix, eftersom de har en högre risk att få bältros och relaterade komplikationer. Vaccinationer kan du läsa mer om på MACC People. Din läkare kan ge dig Shingrix som ett spruta i din överarm.

Shingrix ger ett starkt skydd mot bältros och PHN. Hos vuxna 50 år och äldre som har ett friskt immunförsvar är Shingrix mer än 90 % effektivt för att förebygga bältros och PHN. Immuniteten förblir stark under åtminstone de första 7 åren efter vaccination. Hos vuxna med försvagat immunförsvar visar studier att Shingrix är 68%-91% effektivt för att förebygga bältros, beroende på vilket tillstånd som påverkar immunförsvaret.

Vem borde använda Shingrix?

Vuxna 50 år och äldre bör få två doser Shingrix, åtskilda med 2 till 6 månader. Vuxna 19 år och äldre som har eller kommer att ha försvagat immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling bör också få två doser Shingrix. Vid behov kan personer med försvagat immunförsvar få den andra dosen 1 till 2 månader efter den första.

Du bör få Shingrix även om du tidigare:

  • Haft bältros
  • Fått Zostavax
  • Fått varicella (vattkoppor) vaccin

Det finns ingen maxålder för att få Shingrix.

23 Jan 2023